Hypnoosi ja rentoutus

Suggesto-/hypnoositerapia on lyhyterapeuttinen malli, jossa terapeutti hyödyntää rentoutuksen ja hypnoositerapian antamia mahdollisuuksia auttaa asiakasta saavuttamaan yhteisesti sovitut tavoitteet. Terapiatapaaminen rakentuu keskustelusta, asiakkaan haastattelusta ja itse hypnoositerapiasta, jonka aikana tehdään erilaisia mielikuvaharjoitteita ja yhtenä työkaluna käytetään suggestioita. Suggestoterapia ei anna ratkaisuja, vaan herättää ratkaisut syntymään asiakkaan mielessä, asiakkaan maailmankuvassa.

Hypnoosia voidaan käyttää esimerkiksi:

  • erilaisten pelko-ja jännitystilojen hoitoon
  • ahdistuksesta ja uupumuksesta irtautumiseen
  • elämäntapamuutosten tukena (mm,tupakoinnin lopetus .Laihdutus OmaMenu mallin mukaan )
  • stressin vähentämiseen
  • unen laadun ja määrän parantamiseen
  • kivun tunteen hallinnan parantamisessa.
  • itsetunnon kohentamiseen

Useimmat ihmiset kokevat hypnoositerapian rentouttavana, sisäisesti harmonisena tilana, jossa on helppo keskittyä ja asiat ikään kuin selkiintyvät. Mieli löytää uusia oivalluksia ja näkökulmia. Tapaamisen kesto on useimmiten noin 1,5 tuntia. Luonteeltaan suggestoterapia on lyhytterapiaa eli käyntikertojen määrä on keskimäärin yhdestä kuuteen.

Terapeutti Tuomo Halsvaha käyttävää hypnoosia ja suggestorentoutusta ratkaisukeskeisen terapian tukena tai erillisenä hoitona moniin erilaisiin tarkoituksiin.