Kognitiivinen käyttäytymisterapia

KOGNITIIVINEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIA (KKT)

Kognitiivista käyttäytymisterapiaa käytetään mm. erilaisten pelkotilojen,
riippuvuuskäyttäytymisen, syömishäiriöiden, pakkooireilun,
masennuksen sekä
ihmissuhdesuhdeongelmien psykoterapeuttisena hoitomuotona.
Elämää hankaloittavia ajatustapoja ja erilaisia haitallisina koettuja
käyttäytymiskuvioita
pyritään terapiassa muuttamaan asiakkaalle toimivampaan muotoon, sekä
ajatusmalleja että konkreettista käyttäytymista systemaattisesti terapiasuhteen
aikana työstäen. Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttisesta
tuloksellisuudesta on saatu laajaa tieteellistä näyttöä.

KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT)

Kognitiv beteendeterapi tillämpas i psykoterapeutisk behandling av bl.a.
beroendeproblematik, depression, olika fobier (rädslotillstånd), ätstörningar,
tvångsbeteenden och människorelationsproblem.
Beteendemönster och tvångsmässiga tankebanor som av individen upplevs som
störande och livsförhindrande kan med hjälp av kognitiv beteendeterapimetodik
systematiskt bearbetas och förändras. Kognitiv beteendeterapi är en vidtagbart
vetenskapligt evidensbaserad psykoterapiform.