Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on lyhytterapioihin lukeutuva hoitomenetelmä, joka tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin elämän hankaluuksissa, muutos- ja kriisitilanteissa. Lähestymistavasta käytetään myös termejä ”voimavarasuuntautunut terapia” ja ”tavoitesuuntautunut terapia”.

Kyseessä on lähestymistapa, jossa ongelmia ratkotaan siten, että keskustelussa asiakkaiden kanssa ei keskitytä niinkään heidän ongelmiinsa ja niiden taustojen ymmärtämiseen, vaan pikemmin heidän tavoitteisiinsa, sekä keinoihin, joiden avulla he voisivat saavuttaa nuo tavoitteet.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa perustuu sille filosofiselle taustaoletukselle, että asiakkailla on käsissään ongelmansa ratkaisun avaimet, vaikka he eivät useinkaan ole niistä tietoisia. Terapeutin tehtävä on auttaa asiakasta saamaan yhteys hänen omiin ratkaisuideoihinsa, sekä tukea ja rohkaista häntä panemaan ne käytäntöön.

Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä, Menetelmä sopii myös lapsille ja nuorille. Ratkaisukeskeinen terapia on tutkittu ja tuloksellinen menetelmä. Tutkimustulokset kertovat, että ratkaisukeskeinen psykoterapia saa aikaan muutosta ja helpotusta tilanteeseen nopeasti.

Terapeutin rooli keskusteluissa on tasaveroinen ja aktiivinen, hän kuuntelee, kysyy ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia soveltuu hyvin erilaisille persoonille ja eri tilanteisiin. Sen toteuttamistavat ovat myös monipuoliset ja mielekkäät.

Terapian kesto määritellään aina yksilöllisesti, kesto yleensä 1-20 kertaa, mutta ratkaisukeskeinen työote tarjoaa välineitä tarvittaessa pidempäänkin terapiasuhteeseen. Itse maksaessa et tarvitse lähetettä, mutta kuntoutuspsykoterapiaa hakeva tarvitsee psykiatrin B -lausunnon.

Ajanvaraus suoraan terapeuteilta puhelimitse tai sähköpostilla.