Työnohjaus

Tarjoamme työnohjausta  yksilöille  ja ryhmille. Työnohjauksen kesto on  yleensä 45-90 minuuttia kerrallaan.

Työnohjaus on ammatillisuutta rakentava työssä kehittymisen ja työssä jaksamisen väline.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on tulevaisuussuuntautunutta ja tavoitteellista. Ongelmien sijasta keskitytään suunnittelemaan toimivampia ratkaisuja, olemassa olevia voimavaroja hyödyntäen.

Työnohjauksen tavoitteet laatii ohjattava tai ryhmä  yhdessä työnohjaajan kanssa.